94. Fyziologické dny Plzeň

Informace

Místo konání:

Plzeň, Univerzitní medicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni, alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň

Termín konání:

6. – 8. února 2018

Program a sborník abstraktů

Finální program | Sborník abstraktů

Obecné informace:

Konference bude slavnostně zahájena v úterý 6. 2. 2018 v 10.00 hod. Konec konference je plánován na čtvrtek 8. 2. 2018 v 11.00 hod. Definitivní podrobný program bude zveřejněn po 22. 1. 2018 na webových stánkách konference. Registrace bude zahájena v úterý 6. 2. 2018 v 8.00 hod a registrační pult bude během konference v pohotovosti od 8.00 hod do 17.00 hod (úterý, středa 6-7. 2. 2018) nebo 13.00 (čtvrtek 8. 2. 2018). Registrační pult bude v koridoru Ústavu fyziologie v 2. n.p. budovy Univerzitního medicínského centra (UNIMEC). Cesta od hlavního vchodu budovy UNIMEC bude vyznačena.

Při registraci bude vybírána platba za společenský večer. U registračního pultu bude možné požádat o potvrzení účasti na 94. FD.

Připojení k internetu:

V budově UNIMEC je možnost bezdrátového připojení k internetu prostřednictvím sítě eduroam.

Forma sdělení:

Přednáška / poster.

Jazyk sdělení:

Čeština / Slovenština / Angličtina.

K aktivní i pasivní účasti se můžete přihlásit na webových stránkách konference od jejich spuštění 20. 11.2017 do 17. 12. 2017. Abstrakt je nutné zaslat v elektronické podobě ke každému sdělení (ve formě přednášky i posteru). Pro podrobnosti o abstraktu, posteru a přednášce viz pokyny pro autory.

Registrační poplatky:

Platba Včasná (do 14. 1. 2018) Pozdní (od 15.1.2018)
Člen ČFS 1 600 Kč 1 800 Kč
Nečlen ČFS 2 100 Kč 2 300 Kč
Student – člen ČFS 500 Kč 700 Kč
Student - -nečlen ČFS 1 000 Kč 1 200 Kč
Účastník ze Slovenska Platba na místě 1 600 Kč


Konferenční poplatek prosíme uhradit na účet Lékařské fakulty v Plzni, Husova 3, 301 00 Plzeň:

 

Komerční banka
Číslo účtu: 61633311/0100
Variabilní symbol: 40632

 

Platbu prosíme hradit jednotlivě, do poznámky pro příjemce uvést „FD18JménoPříjmení“ účastníka.